DGP21F1 Heineken DutchGP 2021
Frequency Spectrum Coordinated Event

Beste Lezer
De uitvoering van dit evenement, inclusief uw bijdrage, is afhankelijk van betrouwbare en interferentie-vrije draadloze video, audio, communicatie en data verbindingen voor de F1 teams, (inter) nationale broadcasters, productie, podium optredens, veiligheids- en hulpdiensten, regionale TV-productie en lokale reportages. Om geen storing te ondervinden óf te veroorzaken is dit een, i.s.m. Agentschap Telecom, Frequentie Gecoördineerd Evenement voor de gehele periode 28 aug – 6 september.

Wij vragen u kennis te nemen van de volgende regels:
 • Aan de hand van uw aanvraag ontvangt u gecoördineerde frequenties voordat u het evenementterrein betreedt.
 • Het is uitdrukkelijk niet toegestaan draadloze apparatuur aan te zetten zonder, of op een andere dan, een vooraf gecoördineerde frequentie.
  Dit geldt ook mocht u problemen ondervinden met de werking van uw zenders: ga niet zelf "vrije" frequenties in gebruik nemen, u introduceert hiermee de kans op storing bij zowel uw eigen productie als de productie van een ander die wellicht dan nog niet in de lucht is. Zie ook onderstaande tips.
 • Vooraf ongecoordineerde zenders met een (potentieel) zendvermogen >50mW ERP worden niet toegelaten op het evenementterrein, ook niet als deze uit staan (!)  Brengt u deze aub niet mee.
 • Wij verzoeken u eventuele aanwijzingen van Agentschap Telecom of de DutchGP RF Spectrum Manager op te volgen.
 • Bij overtreding van deze regels kan uw accreditatie worden ingenomen en verdere toegang tot het terrein worden ontzegd.
   
 • Wij doen altijd ons best om late aanvragen in te passen, maar aanvragen na 23 Augustus worden “wanneer het schikt” behandeld.
 • Bij twijfel: geen probleem, altijd vragen! Stuur uw vraag naar frequenties@aem.nl of roland@dutchgp.com

Vrijblijvende tips voor zendergebruik
Het gehele frequentiespectrum van VHF tot 12 GHz is tijdens de DutchGP intensief in gebruik, zowel met laag- als (zeer) hoog vermogen zenders. Wij adviseren rekening te houden met een relatief hogere HF ruisvloer, met hoog-vermogen zenders in direct naburige frequenties, en met mogelijk hierdoor een gereduceerd bereik. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van o.m. de plaatsing en selectiviteit van apparatuur, antenne's en filters.

Enkele tips:
 • Houd afstanden tussen zender- en ontvanger antenne's zo klein mogelijk.
 • In veel gevallen kan het helpen ontvangers van eenvoudige Spriet antenne's te voorzien en niet van efficiente "vlaggen" / "sharkfins" e.d. om desensitization (blocking) van de ontvangers te voorkomen.
 • Gebruikt u toch directionele antenne's, plaats deze zo dat deze met de voorzijde naar het podium, maar vooral dat deze met de achterzijde naar de Paddock en Pit Area's wijzen. Dit geldt zowel voor draadloze microfoon ontvangers, als voor IEM zenders.
 • voor IEM beltpacks, gebruik eventueel de PAD  functie om de antennegevoeligheid te verlagen.
 • Toepassen van Bandpass Filters achter de antenne's kunnen ook een goede bijdrage leveren.
 • Als een handmicrofoon voor b.v. een toespraakje toch niet per se noodzakelijk draadloos hoeft te zijn, adviseren wij alsnog een bedrade microfoon: een kabel is goedkoper, klinkt beter, en is betrouwbaarder:-)

Wij zien alvast uit naar een succesvolle en historische productie,
Met vriendelijke groet, Kind Regards
 
Roland Mattijsen
RF Spectrum Management
T. +316 53 12 60 86
E. roland@dutchgp.com
 
dutchgp.comFacebookInstagramTwitter
 Dear Reader
The production of the F1 Dutch Grand Prix, including your appreciated contribution, relies heavily on reliable and interference-free wireless video, audio & data links for national and international broadcast, datalinks, side events, safety and many many more.

In order to ensure a smooth and uninterrupted production for all, this is a Frequency Coördinated Event on all production days from Aug 30th 28th to Sept 6th. If you want to use ANY wireless production tools (e.q. Wireless microphones or video systems, IFB / talkback systems, walkie-talkies, intercoms or any other transmitters), you are kindly requested to fill in the accompanying form with your requirements, equipment and contact details, and submit to the frequency coördinator (frequencies@aem.nl) no later than august 23th. Coördinated frequencies will be handed out on a First Applied First Served basis before entering the
venue area, ensuring safe and reliable production to all!

Please note:
• you are stricktly prohibited from powering on any wireless equipment on site without having approved coördinated frequencies by the event frequency coördinator.
• Failure to comply may likely result in revoking your accreditation and removal from the venue.
• Please note uncoördinated transmitters capable of transmitting >50mW ERP will not be allowed to be carried into the event area, even if turned of. Please do not bring them with you.
• We will always try to accommodate late requests, but applications after August 23rd are processed “in due course”. On-site applications will result in long delays before frequencies are issued, if at all.
• If in doubt, don’t! Just send your question to frequencies@aem.nl


Looking forward to a spectaculair and succesfull event

Met vriendelijke groet, Kind Regards
 
Roland Mattijsen
RF Spectrum Management
T. +316 53 12 60 86
E. roland@dutchgp.com
 
dutchgp.comFacebookInstagramTwitter